Nu kan du igen etablere dansk filial af dit engelske selskab

Dansk filial

Nu kan du igen oprette en dansk filial af dit engelske selskab og udnytte fordelene. Kontakt CPIE Services og hør mere.

Siden Brexit trådte i kraft i 2021 har det ikke været muligt at etablere en filial i Danmark af en engelsk virksomhed. Aftalen mellem landene stoppede automatisk den 1. januar 2021 til stor ærgrelse for mange danskere. Nu er der imidlertid godt nyt.

Har du et engelsk selskab, så kan du atter operere i Danmark via en dansk filial  på lige vilkår med de danske aktie- og anpartsselskaber. En dansk filial får et dansk CVR-nummer, og du slipper samtidig for ulemperne ved at have et dansk selskab.

Det er typisk udenlandske aktieselskaber, anpartsselskaber og kommanditaktieselskaber. Disse selskaber er netop organiseret på samme måde som danske selskaber. Fordelen ved en dansk filial er, at den ikke skal have aktie- eller anpartskapital. Filialen i Danmark er nemlig en integreret del af det udenlandske hovedselskab (Selskabslovens kap. 19). En betingelse er dog, at filialens formål skal være det samme som hovedselskabets.

3 fordele ved en dansk filial

  1. Der kræves ingen indskudskapital af en dansk filial
  2. En filial er ikke skattepligtig i Danmark (medmindre virksomheden har et fast driftssted i Danmark eller danske ansættelser og dansk omsætning med dansk moms)
  3. Der er ingen krav om revisor i Danmark. Men det anbefales have en dansk revisor til løn- og momsregnskab.

Krav om gensidighed afskaffet

Da England trådte ud af EU krævede det pludselig en gensidighedserklæring at kunne etablere en dansk filial. CPIE Services har været meget aktive for at få denne mulighed genetableret.

Erhvervsstyrelsen sendte i 2021 et udkast til lovforslag i høring. Lovforslaget havde bl.a. til formål at afskaffe kravet om gensidighed ved oprettelse af filialer af kapitalselskaber, der er hjemmehørende uden for et EU- eller EØS-land. Nu er ændringerne vedr. gensidighedserklæringer trådt i kraft og du kan altså få din danske filial af dit engeske selskab.

Vær opmærksom på dit bogholderi

Når du opretter en filial i Danmark via et udenlandsk selskab skal det anmeldes til Erhvervsstyrelsen, før det er lovligt at drive virksomhed. Filialen skal føre bogholderi i overensstemmelse med den danske lovgivning, og bogholderiet indarbejdes derefter i hovedselskabets årsrapport i hjemlandet. Årsrapporten fra hovedselskabet skal offentliggøres gennem Erhvervsstyrelsen.

 

Relaterede indlæg