Sverige

Sverige

Med ca. 10 mio. indbyggere og en beliggenhed tæt på Danmark er Sverige et interessant marked for danske virksomheder, der ønsker fodfæste i Norden.

Sverige betragtes som et nærmarked til Danmark fyldt med muligheder for SMV’er og store virksomheder. Sverige er Danmarks tredje største eksportmarked (efter Tyskland og USA). Vi eksporterer årsligt for 125 mia. kr., og svenskerne er glade for danske varer og tjenester

I Øresundregionen er der 4 millioner indbyggere. Med en infrastruktur, der gør det uhyre nemt at komme frem og tilbage med både tog og bil over Øresundsbroen til København eller via færgen fra Helsingborg-Helsingør, er Sverige oplagt for mange danske  virksomheder, som ønsker at udvide markedet i Norden. Samtidig skal man ikke glemme, at Københavns Lufthavn ligger i Øresundsregionen og sigter mod 40 millioner passagerer årligt. I regionen findes også mange universiteter og højere læreanstalter, og dermed er der god mulighed for at rekruttere både studerende og færdige kandidater.

Sælger du B2B og udfører arbejdet i Danmark uden salgssted, kontor eller lager i Sverige, kan du nemt gå ind på det svenske marked via dit danske selskab. Har du derimod behov for at etablere dig i Sverige med en fysisk butik eller kontor, har du et fast driftssted og skal betale dermed skat i Sverige.

Hvis du ønsker at etablere en virksomhed i Sverige, findes der flere muligheder.

 • Aktiebolag. Det svarer til et anpartsselskab i Danmark. Her er der krav på en anpartskapital på minimum 25.000 SEK kr. Der er særlige regler for såkaldt ”fåmansaktiebolag” med begrænset antal ejere.
 • Filial af det danske firma Her kræves separat svensk bogføring og registrering hos Bolagsverket.
 • Bor du i Sverige som privatperson, kan du også etablere et enkeltmandsfirma.

Skatten er moderat

Sverige har ry for at være et land med høje skatter. Dette gælder dog mere for skat på enkeltpersoner og er bestemt ikke korrekt, når det gælder virksomheder. Selskabsskatten for svenske virksomheder er 22%, hvilket i international sammenligning er moderat. Selskabsbeskatningen er ofte endnu lavere, hvis man benytter muligheden for at flytte overskuddet ud af driftsselskabet.

 • Selskabsskat er 22 % af virksomhedens overskud
 • Momssatsen er 25% (dog reducerede satser på 12 og 6 % for nogle tjenester og varer). Hvis dit firma sælger momspligtige varer eller ydelser i Sverige, skal den momsregistreres. Din virksomhed er derimod ikke momsforpligtet, hvis virksomheden udelukkende beskæftiger sig med salg til andre virksomheder (B2B).

Udbytte og kapitalgevinster

I 2004 vedtog Sverige nye regler om udbytte og kapitalgevinster modtaget af svenske holdingselskaber. I de fleste tilfælde vil udbytte og kapitalgevinster være skattefrie. Dette skal ses i kombination med, at Sverige er et EU-land med et omfattende netværk af dobbeltbeskatningsaftaler, sparsomme kapitaliseringsregler og ingen kildeskat på renter. Det har medført, at Sverige bliver en af de mest attraktive EU-jurisdiktioner for holdingselskaber, selv for mindre bedrifter.

Kapitalgevinster beskattes generelt som almindelig indkomst. Kursgevinster vedrørende kvalificerede aktiebesiddelser (dvs. aktier, der holdes til “forretningsformål”) er dog skattefritaget efter reglerne om deltagelsesfritagelse. Udbytte modtaget af en svensk virksomhedsenhed er normalt undtaget fra skat efter deltagelsesfritagelsesreglerne.

7 fakta om Sverige

 1. Sverige har en høj levestandard
 2. Her er et af de højest forventede levealdre i verden.
 3. Sverige har et omfattende socialt velfærdssystem betalt gennem en af de højeste skatter i verden
 4. Svenskerne har god adgang til uddannelse og er højtuddannede
 5. Et højt udviklet land, og der er et stadigt stigende behov for viden og investering i forskning
 6. De største økonomiske ressourcer kommer fra fiskeri, træ, højkvalitets malmudvinding, vandkraft og turisme.
 7. Vigtigste eksportvarer er el- og teleudstyr, maskiner, olie, biler, papir, lægemidler, fødevarer, tekstil, fodtøj, jern og stål.

Læs mere på Wikipedia – https://da.wikipedia.org/wiki/sverige

1

Vil du vide mere?

Udfyld og vi kontakter dig indenfor 24 timer

reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right