Få solidt fodfæste på det nordiske marked

Norden

Nem og professionel etablering i Norden. CPIE Service kan nu hjælpe med at etablere din virksomhed i både Danmark, Sverige, Norge og Finland. Få hjælp til registrering og administrative forhold på det nordiske marked.

For at sikre fuld tilgang til det nordiske marked, er det vigtigt at være til stede og at vise, at din virksomhed er en del af samfundet og den lokale lovgivning. Ønsker I vækst i Danmark, Norge, Sverige eller Finland, så kan CPIE Services nu hjælpe jer til at få foden solidt planen på hele det nordiske marked.

CPIE services hjælper i dag succesfulde virksomheder med etablering i Danmark, Holland og England og andre jurisdiktioner rundt i verden. Norden vil fremover også være et vigtigt fokusområde.

Effektiv styring, tilsyn og rapportering

Som virksomhed skal I navigere under stadigt flere komplekse regler og krav. Vores eksperter på det nordiske marked er nu til stede lokalt og guider jer gennem både registrering og administrative forhold. Det sikrer jer en stærkere styring, øget tilsyn og mere gennemsigtig rapportering.

Vi hjælper både nystartede og etablerede internationale virksomheder med deres lokale afdelinger. Nogle virksomheder ønsker alene hjælp med etablering for derefter selv at overtage. Flere og flere ønsker dog at få yderligere hjælp med at finde kontorer og medarbejdere, lønafregning, revision og mange andre administrative opgaver.

Etablering, administration og drift

CPIE Service er Corporate Service Provider i hele Norden og kan bl.a. sikre følgende:

Etablering af selskab

Vi håndterer alle formaliteter og papirarbejde, dokumentation, i forbindelse med registrering af selskab og samarbejder med relevante myndigheder for at sikre, at din virksomhed er operationel fra start.

Registrering af officiel adresse

Din virksomhed skal have en registreret adresse i registreringslandet. Vi kan give dig et registreret kontor med en prestigefyldt adresse inden for din valgte jurisdiktion.

Oprettelse og administration af bankkonti

Vi hjælper dig med at åbne en bankkonto og guider dig gennem nødvendige krav og procedurer. I mange tilfælde forvalter vi også vores kunders bankkonti med mindre man vælger at benytte internetbaserede bankløsninger.

Lønadministration

Hvis din virksomhed beskæftiger personale lokalt eller i udlandet, kan vi varetage al lønadministration. Vi sikrer, at din virksomhed overholder alle regler.

Direktørservices

Afhængigt at dine behov leverer vi en direktør lokalt til både compliance og øvrige ledelsesopgaver. Vores fagfolk kan give lokalt markedskendskab, uafhængigt tilsyn og styring og derved tilføje gennemsigtighed til potentielle aktionærer og investorer.

Regnskab, moms og skat

Et professionelt regnskabsteam med international erfaring giver dig avanceret ekspertservice. Vi kan hjælpe dig med alt fra bogføring, arkivering, regnskab, moms og skatterådgivning.

Virksomhedsadministration

Virksomhedsregister, lokale bestyrelsestjenester, virksomhedssekretærtjenester, investor, ejerregistre, bestyrelses- og aktionærmøder, transfer agency.

Lokal compliance

At drive virksomhed i en ukendt jurisdiktion er ofte en udfordring. Vi sikrer, at din virksomhed ledes forsvarligt, og at al lovpligtig rapportering vil blive håndtereret rettidigt og professionelt.

Hør mere – kontakt os på 7044 4024. Du vil blive behandlet efter internationale standarder og en personlig kontakt for din nordiske forretning.

Relaterede indlæg

I kommentar

  1. Hej jeg kunne godt tænke mig at starte en virksomhed måske udenfor Danmarks Men jeg bor i Danmark om I kan hjælpe med det om det kan lade sig gøre nr 41390230.. hilsen Jesper

Skriv kommentar