Markedet kræver at VOCZero er 100% omstillingsparat

VOCZero vækster forretningen internationalt

De valgte i 2014 af strategiske årsager at stifte virksomheden i England. Så kom Brexit, og samtidig er markedet vokset mere i EU og andre dele af verden. Nu er der krig i Europa. Og om få år vokser markedet i ulandene. Men VOCZero kender vejen og ved, hvordan de skal navigere.

Det er nok de færreste brancher, hvor man skal være så omstillingsparat som i olie-, gas-, og petrokemisk industri. Da VOCZero blev stiftet i november 2014, var der ingen tøven. De store olieselskaber havde hovedkontor i London, og derfor var det naturligt at være til stede i England. Men så skete der noget uventet:

”Vi må nok sige, at Brexit kom lidt på tværs af vores planer, og at udviklingen bestemt ikke forløb, som vi havde analyseret os frem til. Markedet ændrede sig fra den ene dag til den anden. England stod midt i en Brexit-proces, som de stadig ikke er igennem. Det har i høj grad påvirket markedet og betyder, at vi i dag har en større forretning i EU end i England. Vi er stadig i England, men volumen er større i EU,” fortæller direktør Morten Reimer Hansen.

Lovgivningen definerer markedet

VOCZero har specialiseret sig i at opsamle de giftige kulbrinte-dampe, der slipper ud i atmosfæren, når der f.eks. skal fyldes råolie i et tankskib, så de fordampninger, der sker, ikke slipper ud og danner ozon i den nedre atmosfære, da ozon er en giftig gasart. Og netop her er det lovgivningen, der definerer, hvor markedet er størst.

I USA, EU og mange andre lande er der restriktioner på udslip af giftige dampe til atmosfæren, da ozon er sundhedsskadeligt; reducerer lungefunktionen, dræber kimplanter, reducerer afgrøder og hæmmer skovvækst.

Siden 1994 har EU eksempelvis haft et direktiv, der foreskrev, at olieselskaber skulle genvinde benzin- og oliedampe. Hertil er der flere lande i Europa, som lige nu skærper emissionskravene yderligere. I de kommende år vil der i mange lande blive lagt flere restriktioner på anvendelse af benzin. Det betyder, at der skal stilles nye anlæg op, og at andre skal forbedres, så de nye krav kan overholdes.

VOCZero global Foto af filtrene på en VOCZero Vapour Recovery Unit (VRU), der adskiller kulbrinter og luft.

Be global – act local

Med etableringen i England havde VOCZero forventet at hovedaktiviteterne skulle gå ud fra et engelsk selskab, men har i dag spredt sine aktiviteter i store dele af verden.

VOCZero har i stedet for en dansk filial af et engelsk selskab stiftet et aktieselskab i Danmark for at være til stede i EU. Samtidig er VOCZeros vigtigste markeder nu Fjernøsten og indtil for nyligt Rusland. Det er områder, der ikke har været lovgivet og reguleret tidligere. Selskabet i Thailand håndterer kunder i Fjernøsten, samt producerer og fabrikerer VOCZeros anlæg. I Rusland har VOCZero haft et etableret salgsselskab. Og det at være til stede lokalt har VOCZero gode erfaringer med:

”Be global – act local, lyder et kendt slogan. Der er ingen tvivl om, at vi de første år i England lærte, at det er godt at være lokal. Selv om vi efterhånden dækker en stor del af verdenen, kan vi se, at der er fordele ved at være lokalt forankret, hvis man skal sælge på et marked. Det oplever vi alle de steder, vi er, ” siger Morten Reimer Hansen, som forklarer at deres ingeniører lokalt bl.a. taler sproget.

Markedet vil igen flytte sig

Benzinforbruget vil i fremtiden falde i takt med, at den grønne omstilling for alvor tager fat. Men selv om markedet vil blive indskrænket mange steder, mener VOCZeros direktør stadig, at der er behov for at opsamle de giftige mange år frem i tiden:

”Vi vil vi stadig ekspandere, fordi der er mange lande, der endnu ikke har gjort noget for at forhindre kulbrinter i at slippe ud i atmosfæren. Vores marked flytter sig de kommende år til Afrika, Syd- og Mellemamerika. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Det er et foranderligt marked, og derfor forbereder vi os hele tiden på at være omstillingsparate til de markedsvilkår, som gælder,” siger Morten Reimer Hansen.

Og hvad så med England?

”Havde vi i 2014 vidst, at Brexit var på vej, havde vi nok etableret os i EU fra starten – måske Holland eller Belgien og så ventet med England. England er dog stadig vældig interessant for os. Ikke mindst fordi England har handelsaftaler med en lang række lande, som gør, at det måske kan være en fordel at operere i flere områder af verdenen ud fra England – f.eks. Australien, som er en del af Commonwealth,” siger Morten Reimer Hansen.

Morten Reimar VOCZeroDirektør i VOCZero, Morten Reimer Hansen

3 gode råd til ekspansion

Morten Reimer Hansen giver her 3 gode råd til at vækste i udlandet:

1. Undersøg altid markedet grundigt
Det vigtigste er selvfølgelig at få undersøgt markedet grundigt. Man kan ikke gardere sig mod en krig eller andre ting i verden, men man bør selvfølgelig sætte sig godt ind i markedet og efterspørgslen.

2. Find de rette rådgivere
Find en rådgiver, der kan rådgive om lovgrundlag m.m., hvis du ikke selv er ekspert på området. Da vi etablerede os i England, fik vi CPIE Services til at hjælpe os med etableringen, fordi de kunne gøre det langt hurtigere end os selv. Så på nogle områder kan det i høj grad betale sig at finde nogle eksperter. Det sparer både tid og ressourcer.

3. Benyt agenter eller distributører
Hvis vi fornemmer, at der er ved at ske noget på et marked, som vi gerne vil ind på, så allierer vi os ofte med en partner (dvs. en agent eller en distributør, som kender branchen indefra), som har et godt renommé. På den måde får vi en større føling med, hvad der foregår og vi har en ambassadør lokalt. Vores erfaring er, at næsten ligegyldigt, hvor vi er, så sætter kunden pris på, at der er en lokal kontaktperson, og så oplever de, at leverandøren er tættere på, end vi reelt er.

VOCZeroBillede af kolonnen på en VOCZero VRU, hvor kulbrinterne kondenseres. 

Om VOCZero

VOCZero er stiftet i 2014 af en række internationale investorer. VOCZeros ingeniører har mere end 100 års erfaring med VOC Vapor Recovery. VOCZero er aktiv over hele verden i mere end 40 lande. Læs mere på www.voczero.com

Sådan mindsker VOCZeros anlæg giftige dampe

VOCZeros anlæg genvinder benzindampe fra benzindistributionen, råoliedampe fra lastning af tankskibe, jernbanevogne og fra en lang række andre petrokemiske produkter.

Når en tankbil bliver fyldt med benzin, forsegles udluftningen på tankbilen (hvor benzindampe og luft passerer ud) og dampene føres ind i VOCZeros procesanlæg i stedet. I anlægget adskilles luft- og benzinbestanddele. Luften går renset til atmosfæren, og benzinbestanddelene kondenseres og sendes renset retur til lagertankene, hvor den genvundne benzin igen indgår i benzindistributionskæden. Samme proces foregår ved fyldning af jernbanevogne og tankskibe.

Så meget fordampning slipper ud, hvis man ikke gør noget

I oliedistributionen – fra man indvender olie i et borefelt og til benzin bruges i en bil – vil ca. 1 procent af den samlede olieproduktion gå til spilde og forurene luften, hvis man ikke gør noget for at begrænse emissionen.

I dag er der udbredt lovgivning, der påbyder operatører at implementere tiltag, der forhindrer kulbrinte emissionen og derved undgår man tab af værdifulde energiressourcer og hermed økonomiske tab.

Hvis råoliedampene ikke genvindes ved lastning af f.eks. en supertanker, kan der mistes der en oliemængde svarende til 300.000-400.000 liter benzin, som emitteres direkte ud i luften.

Samtidig undgår man ved udslip i atmosfæres potentielt eksplosive miljøer ved f.eks. distributionsterminaler, servicestationer m.m., hvilket øger sikkerheden markant. Går man 40 år tilbage i tiden, var der ingen regler for reduktion af kulbrinte emission ved distribution og håndtering af kulbrinter.

Relaterede indlæg

Overvejer I strategisk etablering i UK?

Overvejer I at etablere selskab og dermed være jeres egen distributør i England? Vores danske team er af og til i København - book et møde allerede nu...