Få opskriften på succesfuld eksport for danske virksomheder

Eksportens DNA

Forskere fra Aarhus Universitet har analyseret danske eksportvirksomheder gennem en årrække, og de har fundet opskriften på, hvordan du får succes med eksport. Det kalder de Eksportens DNA®. Start 2023 med at bane vejen for din succes.

Eksport og internationalisering er afgørende for danske virksomheders mulighed for at vækste. Men mange danske virksomhedsejere oplever, at eksport og internationalisering er svært. Og det er der måske noget om. Kun 5-6 procent af alle danske virksomheder eksporterer. Men når det lykkes, er der en stor gevinst at hente. Med til historien hører nemlig, at de succesfulde eksportører af varer og tjenesteydelser opnår et internationalt salg, der svarer til hele 50 procent af Danmarks BNP.

De virksomheder, som lykkes med eksport, er langt bedre end gennemsnittet af danske virksomheder, og de har nogle helt særlige kendetegn, som er afgørende for deres succes.

Gennem forskning og analyser af danske eksportvirksomheder og deres vækst over en 10-årig periode har en større gruppe forskere fra Aarhus Universitet kortlagt de mest succesfulde eksportvirksomheders DNA. Med Eksportens DNA® kan du få opskriften på, hvilke fem vigtige elementer du skal have styr på for at få succes med din eksport.

SMV’erne indtager også den internationale scene

Topperformance på den internationale scene er ikke kun forbeholdt store virksomheder. Mens lige under 200 store virksomheder står for 54 procent af vareeksporten i den private sektor, står SMV-segmentet for de øvrige 46 procent. De indtager i høj grad også det internationale marked.

Vil du gerne godt i gang med 2023, kan du her få et koncentreret uddrag af opskriften på succes.

5 elementer som sikrer dig en succesfuld eksport

1. Nedbring eksportomkostninger

Danske virksomheder har store eksportomkostninger. Når danske virksomheder leverer til eksportmarkeder, udgør eksportomkostninger to tredjedele af de samlede omkostninger, mens produktionsomkostningerne udgør en tredjedel. Samtidig er mange af virksomhedernes omkostninger faste og uafhængige af den eksporterede mængde. Derfor er det nødvendigt at øge eksportvolumen for at dække de faste omkostninger og dermed gøre salget mere rentabelt og skabe højere indtjening på bundlinjen.

Når du skal eksportere, skal du have rigtig godt overblik over dine omkostninger:

 • Reducer dine omkostninger.
 • Gennemfør procesinnovation for at mindske produktionsomkostninger.
 • Fokuser din indsats på relevante eksportmarkeder for at få det optimale ud af din investering.
 • Øg salgsvolumen for at dække store, faste salgsomkostninger.

2. Invester i mennesker med eksporterfaring

Lad være med at tro, at du kan det hele selv. Uddannelse, erfaring og lokalt markedskendskab er en vigtig adgangsbillet til det internationale marked. De mest succesfulde eksportvirksomheder investerer i ledere og medarbejdere med eksporterfaring og relevante uddannelser.

Investeringen i de rigtige mennesker betaler sig på den lange bane:

 • Du skal ansætte ledere og medarbejdere med eksporterfaring, relevante uddannelser og ekspertise.
 • Opsøg udenlandsk arbejdskraft og medarbejdere med forskellige baggrunde. Det er godt for eksporten og øger salget, fordi de lærer at bevæge sig i et multikulturelt miljø.
 • I skal arbejde og udvikle efter eksportstrategier.
 • Kunderelationer skal fastholdes og udvikles over lang tid.

3. Vær altid et skridt foran

Din virksomhed skal have en højere produktivitet end virksomheder, du sammenligner dig med uden eksport. Det er helt afgørende for at kunne begå sig på eksportmarkedet, viser forskningen. Det kan være omkostninger knyttet til produkterne, hvis der er et potentiale, men det kan også være at salgsorganisationen er meget produktiv.

Øg din produktivitet på flere måder:

 • Du skal have høj produktivitet og klare mål for vækst, kende potentialet og bruge dine ressourcer rigtigt.
 • Du skal bruge flere ressourcer på forskning og innovation, så du bliver konkurrencedygtig på eksportmarkedet.
 • Du skal differentiere dit produkt, så du står stærkere end konkurrenter.
 • Du skal styrke din værdikæde globalt med import, outsourcing og datterselskaber.

4. Indgå i internationale netværk

De virksomheder, som er dygtige til at netværke og skabe internationale relationer, øger deres eksport.

Opdyrk dit netværk i og uden for Danmark:

 • Indgå i branchenetværk som for eksempel Danish Export Association og andre professionelle internationale netværk, som styrker import og eksport.
 • Lær af andre danske og udenlandske eksportvirksomheder.
 • Benyt servicevirksomheder og rådgivere med internationalt fokus – f.eks. kan du benytte CPIE Services.

5. Styrk kvaliteten af dine produkter gennem innovation

Forskningen viser, at virksomheder, som opnår international succes, bruger flere ressourcer på innovation, produktudvikling og løbende kvalitetsforbedringer.

Innovation kan være vejen til højere kvalitet:

 • Du skal gennemføre produktinnovation, som differentierer dine produkter og ydelser fra konkurrenterne.
 • Du skal levere varer og services af høj kvalitet.
 • Kunden skal have en totalkvalitetsoplevelse – det indebærer også dialog og kommunikation
 • Du skal opnå højere pris for dine produkter og ydelser.

Fakta om Eksportens DNA

Eksportens DNA® er Danmarks første videnskabelige opskrift på, hvordan de bedste danske virksomheder har opnået succes med eksport.

Mere end 20 forskere bag projektet har blandt andet kigget på avancerede økonomiske og statistiske modeller og tager afsæt i Danmarks Statistiks register over virksomheder gennem mere end 10 år. Forskningen er også baseret på internationale forskningsresultater og videnskabelige analyser over eksportsucces.

DNA’et er udviklet af Danish Export Association, Tuborg Research Centre for Globalisation and Firms, Aarhus Universitet, BSS.

Læs mere her 

CPIE Services rådgiver dig til en god start internationalt

Hos CPIE Services har vi stor ekspertise i at hjælpe virksomheder til vækst internationalt og har mange succesvirksomheder i vores portefølje. Vi kan tilbyde rådgivning, netværk, lokalkendskab og præsentere dig for dygtige samarbejdspartnere. Vidste du f.eks., at der i England er langt højere fradrag på udviklingsomkostninger i virksomheden.

Læs andre succeshistorier her

Kontakt os i dag på +(45) 7044 4024

Relaterede indlæg