Wismatix’ vej til international leverandør går gennem UK

Wismatix vil hjælpe virksomheder til at blive mere konkurrencedygtige på det globale marked ved hurtigt og nemt at kunne leve op til øgede krav fra kunder og myndigheder. Wismatix har i dag etableret sig geografisk inden for tre vigtige regulativområder: Europa, England og USA. Fremover skal hovedsædet for koncernen samles i England.

Flere og flere virksomheder bliver stillet over for øgede krav i form af flere standarder og mere lovgivning. De har derfor brug for certificeringer, der dokumenterer at de overholder alle disse krav. Mange ender imidlertid med enten at opgive eller bruge langt flere ressourcer og tid end nødvendigt for at opnå certificeringerne.

Den problemstilling er blevet til en forretningsmodel for Wismatix. Direktør og stifter Jonatan Matthias Vinterbæk har udviklet et online kvalitetsledelsessystem, som indeholder alle de moduler, der er nødvendige for, at virksomheder hurtigt og nemt kan dokumentere, at de overholder krav fra både kunder og myndigheder.

Wismatix kvalitetsledelsessystem er i dag et SaaS-produkt, som sælges på abonnementsvilkår inkl. hosting og online support. Systemet er målrettet de tre overordnede regulativområder inden for kvalitetsledelsessystemer i Europa, England og USA (herunder også Canada og Australien).

”Mange kvalitetsledelsessystemer er i dag opbygget ved hjælp af filstrukturer, tekstbehandlingssystemer og regneark. Visionen for os er at simplificere det ved at levere et moderne online kvalitetsledelsessystem og dermed klæde dem bedre på til at kunne løfte opgaven med at dokumentere de øgede krav. Det resulterer i sidste ende i, at vi hjælper med at løfte vores kunders konkurrenceevne,” fortæller Jonatan Matthias Vinterbæk og fortsætter:

“I dag er der jo ingen, der kan forestille sig at køre hele deres regnskabssystem i tekstbehandlingssystemer og regneark. Samtidig vil kravene til dokumentation inden for kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og IT-sikkerhed kun blive strammere de kommende år.”

Korrekt virksomhedsstruktur fra starten

Wismatix blev oprindeligt startet som et selskab i Danmark. I dag er hovedkontoret for Europa placeret i Bulgarien med filialer i de europæiske lande, hvor der er tilstrækkelig med aktivitet til økonomisk at kunne løfte en lokal afdeling. Herudover er Wismatix oprettet som selskaber i både England og USA.

For at få det optimale fundament for vækst inden for den type af virksomhed, som Wismatix er, skal selskabsstrukturen helst være enkel at administrere på tværs af landegrænser og regulativområder, og der skal være styr på økonomiske principper og procedure fra start eller i det mindste i en relativ tidlig fase. Derfor giver det mening at samle selskaberne i koncernen under det engelske selskab, som herefter vil fungere som internationalt hovedsæde med placering i England. Hovedkontoret for det europæiske marked vil fortsat være i Bulgarien med filialer i de lande, hvor der er tilstrækkelig aktivitet. Wismatix Inc. i USA vil betjene det amerikanske, canadiske og australske marked.

”Når man udvikler it-løsninger, kan det pludselig gå rigtig stærkt. Her står vi et sted, hvor vi lige nu gerne vil have 100% styr på selskabsstukturen. Derfor har vi vendt blikket mod England. Det er efter min erfaring nemmere at drive virksomhed i England end i Europa (EU). England har mange handelsaftaler, og det er nemt at finde revisorer og rådgivere, som er vant til internationale virksomhedsstrukturer med datterselskaber og filialer,” fortæller Jonatan Matthias Vinterbæk.

Europa er et komplekst marked

Jonatan Vinterbæk er selv bosat i Bulgarien, og selv om det for mange virker underligt at lægge EU-hovedkontoret her, har det været et bevidst valg.

”Det er rent strategisk, at vi valgte at placere vores hovedkontor i Bulgarien frem for i Danmark. Vi har online support for vores europæiske kunder. De kontakter os via ip-telefon, chat eller mail, så de mærker ingen forskel. Valget af Bulgarien har til gengæld stor betydning for os som iværksættervirksomhed. Bulgarien huser i forvejen mange IT-virksomheder. Der er en god IT-infrastruktur. Gennemsnitslønnen er lavere, og det gør det nemmere for en virksomhed som vores at videreudvikle og servicere vores kunder, samtidig med vi kan tilbyde en prissætning, som er konkurrencedygtig,” siger Jonatan Matthias Vinterbæk.

For at kunne opbygge virksomheden har Wismatix brug for at kunne ansætte yderligere medarbejdere – og her er det fordelagtigt at være i udlandet.

“I Danmark vil det at ansætte medarbejdere være en stor økonomisk post for en iværksættervirksomhed. I Bulgarien, England og USA er det langt nemmere at lave fleksible aftaler, hvor jeg for eksempel har ansat en assistent eller programmør i 10-20 timer timer om ugen. Og så er det typisk mere overskueligt administrativt. Alt det er afgørende for, hvor hurtigt vi kan videreudvikle både vores produkt og virksomhed,” siger Jonatan Matthias Vinterbæk.

England som knudepunkt mellem EU og USA

Wismatix har i dag de fleste kunder i Europa. Strategien er at udvide distributør-netværket i både Europa, England, og USA. Her fungerer Wismatix Ltd. i England som et knudepunkt mellem markederne med gode forbindelser til både EU og USA.

”Vi skal finde flere selvstændige konsulenter, som i forvejen hjælper virksomheder med at implementere og vedligeholde kvalitetsledelsessystemer og lave samarbejdsaftaler med dem, så de fungerer som løsningscentre tæt på kunderne lokalt. I den forbindelse er vores virksomhed Wismatix Ltd. i England en vigtig komponent, der binder vores markeder i både EU og USA godt sammen.”

3 gode råd til danske iværksættere

Jonatan Matthias Vinterbæk er entreprenør, stifter og direktør for Wismatix. Han har stiftet flere virksomheder både i Skandinavien og EU. Han giver her sine 3 bedste råd til danske iværksættere.

1. Er du ung, så undersøg, hvor du har de bedste muligheder for at opbygge din virksomhed

Hvis du er ung og ikke har forpligtelser i Danmark, vil jeg til enhver tid råde dig til at rykke teltpælene op og flytte ud i verden til f.eks. England, USA eller et andet sted, hvor det er nemmere end i Danmark at starte op som iværksætter. Især hvis du har et produkt, som du med tiden ønsker at sælge internationalt.

England har den fordel, at det ligger tæt på Danmark og kan være et springbræt til andre engelsktalende markeder. Det engelsktalende marked er enormt. Startkapital for at stifte et selskab er i de fleste andre lande end Danmark ikke et issue. Administration, skatter og afgifter vil du mange steder finde mere attraktive end i Danmark. Der er meget ofte et større udbud af medarbejdere, lavere lønomkostninger og udbyttet af dit arbejde er i sidste ende højere.

Nogle konkrete eksempler:

  • I England skal du først momsregistreres, når omsætningen overstiger £85.000 årligt
  • I Bulgarien er virksomhedsskatten 10%, og gennemsnitslønnen er ca. 1.250,- EUR om måneden.
  • USA er meget fleksibelt med hensyn til ansættelser af medarbejdere hvor du ikke i samme grad som i Danmark binder dig, hvis du ansætter medarbejdere. Rådgivning er mange gange også billigere end i Danmark og de administrative byrder ved selve driften af virksomheden er lavere.

Der er mange parametre, som kan være afgørende for, om du får succes med din virksomhed – eller om du i det hele taget overlever de første 3-5 år. Så hvis du gerne vil etablere din virksomhed et sted, hvor du kan få langt mere ud af din arbejdsindsats end i Danmark, er eksempelvis England et rigtig godt bud.

2. Find en god rådgivningspartner

Ønsker du at blive boende i Danmark, men styrke din forretning i udlandet, vil mit råd være at finde en god rådgivningspartner lokalt, hvor kommunikationen er nem. Jeg har selv sat rigtig stor pris på mit samarbejde med CPIE Services i England i mere end 10 år.

Det vigtigste for mig som iværksætter er, at jeg har hurtigt og nem adgang til et svar. Så det med at kunne ringe til CPIE Services og få professionel hjælp til alt omkring det administrative, regler og lovkrav er meget betryggende. Jeg oplever altid en hurtig respons og god venlig og imødekommende kommunikation. Jeg får god rådgivning næsten lige meget, hvad jeg ringer om, og man oplever ikke, at man ’bare er et nummer i rækken’.

CPIE Services har en bred viden om flere forskellige markeder, om virksomhedsetablering på forskellige lokationer, om at drive markedsføring internationalt, og så har de et stort netværk i England og i udlandet.

3. Vælg det rigtige marked fra start

Vær opmærksom på, hvilket marked der giver mening for din forretning. Det er ingen hemmelighed, at Europa kan være et komplekst marked. Du kan ikke altid bare forvente at kommunikere på engelsk over en bred kam og dermed ramme hele markedet. I Tyskland foretrækkes tysk som kommunikationsform. Franskmænd foretrækker fransk osv. Det bliver hurtigt ressourcekrævende og omkostningstungt, når du skal vedligeholde alt fra hjemmesider, produktdokumentation, brugsanvisninger osv. på flere sprog.

Vi har valgt at oversætte selve produktet til flere sprog, hvor vi har fokuseret på sprog, som kunderne ønskede, så vi nu har engelsk, nederlandsk, dansk, svensk, tysk, fransk og spansk. Vi holder hjemmesider m.v. på engelsk, da de fleste af beslutningstagerne hos vores kunder i EU er vant til at tilgå skriftlig information på engelsk. Resten af vores markeder er engelsksprogede.

Det engelske marked er stort med en samlet befolkning på ca. 450 mill., når man tæller UK, USA, Canada, Australien og New Zealand sammen, og det er nemt som dansker at komme ind på. England kan i den forbindelse fungere godt som et springbræt til og bindeled imellem de øvrige engelske markeder, og det ligger tæt på Danmark, så logistisk er det til at håndtere med rejser osv.

USA er et kæmpe marked i sig selv med over 300 mio. mennesker, der taler samme sprog, bruger samme møntfod og har det samme grundlæggende regelværk. Hertil er USA relativt erhvervsvenligt, hvor det er nemt at ansætte medarbejdere på fleksible vilkår. Tidsforskellen er den største udfordring, hvis du selv befinder dig i Europa. Fordelen er, at du kan betjene EU og UK i dagtimerne og det amerikanske kontinent om aftenen. Undersøg i den forbindelse, i hvilken stat det bedst kan betale sig at etablere din virksomhed, da der kan være store forskelle med hensyn til skat og administrativt papirarbejde fra stat til stat.

Om Wismatix

Wismatix har udviklet et komplet online kvalitetsledelsessystem med navnet Wismatix QMS målrettet tech-industrien. Virksomheden blev grundlagt i 2013 i Danmark som en konsulentvirksomhed med rådgivning og hjælp til virksomheder med udvikling og implementering af kvalitetsledelsessystemer.

Med udgangspunkt i kundernes behov er Wismatix nu blevet mere og mere en software virksomhed med udviklingen af Wismatix QMS som en central del af virksomhedens aktiviteter. Derudover leverer Wismatix også konsulentydelser i relation til kvalitets-, miljø- og IT-sikkerhedsledelse, samt ydelser inden for produktgodkendelser.

Visionen er helt klart at hjælpe virksomheder til nemmere at opfylde og dokumentere compliance med det støt stigende niveau af krav fra kunder og myndigheder, så de fortsat er konkurrencedygtige på det globale marked samtidig med de er i stand til at opretholde en fornuftig profit.

Direktør og stifter Jonatan Matthias Vinterbæk har som kvalitetschef arbejdet med kvalitets- og miljøledelse inden for udvikling og produktion af teknologiprodukter igennem mange år. Han har derudover været lead-auditor for flere certificeringsvirksomheder og rådgivet og hjulpet virksomheder indenfor tech-industrien med implementering og certificering af deres kvalitets- og miljøledelsessystem både lokalt og internationalt.

Du kan læse mere om Wismatix og Wismatix QMS på https://wismatix.com

Relaterede indlæg