Kend disse svar, når du etablerer selskab i UK – uanset Brexit

Vær godt klædt på. Vi har samlet de mest typisk spørgsmål om selskabsforhold, bank, regnskab og revision i UK, som du bør have styr på. Det er også din genvej til at få et hurtigt overblik.

Selskabsforhold

Hvornår kan mit selskab udbetale udbytte?
Aktionærerne kan vælge at udbetale et foreløbigt udbytte, når selskabet har optjent et overskud. Er der f.eks. et overskud på £100.000 (efter fradrag af udgifter), kan der udbetales et udbytte på op til £81.000 til aktionærerne. Det resterende beløb hensættes til selskabsskat, som skal betales af nettooverskuddet, når selvangivelsen indleveres.

Hvor bliver lønindkomst fra selskabet beskattet?
Det bliver typisk beskattet i det land, hvor modtageren bor.

Er det lovpligtigt at have en direktør i England, hvis man har et engelsk selskab?
Nej. Det behøver man ikke.

Er det lovpligtigt have en selskabsadministrator i et engelsk selskab?
Nej, det er ikke lovpligtigt. Vi anbefaler dog at have en, da selskabsadministratoren er en juridisk person, som kan dokumentere selskabets juridiske forhold over for en evt. 3. part

Bank

Hvilke krav er der til åbning af en engelsk bankkonto til selskabet?
Du skal bo i EU.

Hvor lang tid tager det at oprette en engelsk bankkonto?
Det tager typisk en måned at oprette en bankkonto.

Skal jeg være i England for at oprette en bankkonto til mit selskab?
Med nogle banker ja, men der kræves ikke noget besøg, hvis du bruger vores nominerede tjenester, hvor en direktør med britisk residens er til rådighed

Kan jeg åbne konti uden for UK i mit selskab?
Ja, det er muligt igennem CPIE’s samarbejde med udenlandske banker.

I hvilket land bliver mit selskab beskattet, hvis jeg har en bankkonto uden for UK?
Dit selskab bliver typisk beskattet i UK af det samlede overskud.

Regnskab & Revision

Er årsregnskabet inkluderet i en fast pris?
Udgiften for årsregnskabet afhænger af aktivitetsomfanget i selskabet i den pågældende periode. CPIE Services tilbyder revision til en fast pris, så ring til os og få en snak.

Er den engelsk selvangivelse inkluderet i en fast pris?
Det skal aftales særskilt. Vi samarbejder med flere revisorer i UK og kan være behjælpelige.

Hvornår skal jeg momsregistrere mit selskab i England?
Forventer du, at selskabet sælger for mere end £85.000 om året til kunder i UK, er det på det tidspunkt du skal momsregistrere selskabet.

Hvor ofte skal momsregnskab indsendes i UK?
Hver tredje måned.

Hvad koster det at indsende momsregnskab i England?
Det afhænger af, hvor mange aktiviteter der er i selskabet. Vi har en pakkepris, eller vi samarbejder med revisorer der, kan hjælpe dig.

Hvis mit selskab er inaktivt, skal jeg så indlevere en engelsk selvangivelse?
Ja. Det er nødvendigt. Dog er det mere en bekræftelse, der skal afleveres om, at selskabet er inaktivt.

Skal der indsendes lønregnskab i England, hvis selskabet ikke har en direktør eller ansatte i UK?
Nej. Det slipper du helt for.

Hvilke øvrige revisionsudgifter skal jeg betale?
Årsregnskabet er det eneste, som er obligatorisk i UK. Øvrige revisionsudgifter afhænger af størrelse og omsætning, samt om der er yderligere omkostninger.

Andre ydelser

Hvad gør jeg, når selskabet skal modtage breve fra de britiske myndigheder?

CPIE Services modtager og behandler post til selskabet fra de britiske myndigheder. Er der behov for at få posten videresendt, tilbyder vi en postservice, hvor vi typisk vil videresende breve en gang om ugen eller efter aftale.

Ordbog – disse ord bør du have styr på

Annual Accounts
Årsregnskab
I UK skal der hvert år indsendes et årsregnskab til selskabsregistret Companies House. Du skal også indberettet årsregnskabet, selvom der ikke har været aktivitet i selskabet.

Der skal laves en årlig selvangivelse til det britiske skattevæsen, HM Revenue & Customs – dog ikke hvis selskabet har været inaktivt. Såfremt selskabet omsætter for mere end £85.000 årligt til kunder i UK, skal der leveres regnskab og momsafregning hvert kvartal.

Company
Selskab

Ltd. = Limited/private company limited by shares (svarer til et ApS – Ltd. er dog lang mere anvendt). Et Ltd. må ikke udbyde aktier til salg i offentligheden. I et Ltd. skal der være mindst én direktør. Der bør desuden være en selskabssekretær. Selskabssekretæren må ikke være den samme som direktøren, med mindre der er flere direktører i selskabet.

Company Register
Aktionærfortegnelse m.m.
Det er et lovkrav i UK, at selskabet har en fortegnelse over aktionærer, direktører, selskabssekretær, ejere, ejendomslån m.m. Fortegnelsen skal til hver en tid afspejle selskabets faktiske forhold og skal føres på en britisk adresse.

Confirmation Statement
Årligt oplysningsskema
Det britiske selskabsregister, Companies House, skal hvert år modtaget et oplysningsskema med opdateringer af selskabsoplysningerne. Det er oplysninger om direktion, selskabssekretær, aktionærer, selskabets branche, regnskabsår, m.m.

Director/Board of Directors
Direktør/Direktion
Direktøren (evt. direktører) eller direktionen har officielt ansvaret for, at selskabets aktiviteter er lovlige, og at selskabet drives forsvarligt. Aktionærerne kan altid erstatte direktøren via en ekstraordinær generalforsamling.

I et engelsk selskab er direktionen det samme som bestyrelsen – på engelsk Board of Directors.

Registered Office
Registreret adresse
Alle selskaber i UK skal have en kontaktadresse. Her skal myndighederne kunne erhverve selskabets aktionærfortegnelse m.v. Selskabsregistret (Companies House) og skattevæsenet (HM Revenue & Customs) sender alle officielle dokumenter til adressen.

Share Capital
Aktiekapital
Aktiekapitalen for et engelsk selskab (Ltd.) vil normalt være £100, men det kan variere.

HM Revenue & Customs (HMRC)
Moms- og skattevæsen
HMRC skal have selvangivelsen af selskabet. Det er desuden her, man bliver momsregistreret. Hvis selskabet er momsregistreret, skal momsen indberettes hver 3. måned.

Relaterede indlæg