VIGTIGT! CPIE Services tager afstand fra fremstilling på tv

Pengejægerne på Danmarks Radio sendte den 7. marts udsendelsen ’Hollændernetværket’. Udsendelsen omhandlede hollandske personer, der benyttede virksomheder i Danmark og andre lande til at sende fakturaer for at lave skatteunddragelse og snyd.

Ifølge udsendelsen er en del af disse personer allerede dømt og fængslede. Sagerne er 4-5 år gamle og således for de fleste personer afklaret. Samtidig skal det siges, at CPIE Services først har etableret sig i Holland i 2021.

CPIE Services’ ejer bliver i udsendelsen omdrejningspunktet for historien, da han har stået som direktør og ejer af to selskaber. CPIE Services stoppede dog samarbejdet med den ene virksomhed tilbage i 2019, mens det andet samarbejde blev stoppet med øjeblikkelig virkning i 2021 på baggrund af Danmarks Radios henvendelse. CPIE Services tager afstand fra hvidvask og er AML-certificeret og reguleret i England (Anti-Money Laundring).

CPIE Services leverer forretningsydelser til virksomheder og personer i England og andre steder. Forretningen i England er underlagt engelsk lovgivning og reguleret på samme måde som i Danmark med advokater og revisorer.

CPIE Services har eksisteret siden 2017 efter en overtagelse af et selskab, som på daværende tidspunkt blev drevet under et andet navn. I forbindelse med overtagelsen har CPIE Services ønsket en ny profil. Vi anerkender, at det har taget tid at rebrande virksomheden og implementere den nye strategi.

Danmarks Radios journalister kontakter CPIE Services’ ejer, da de finder en gammel faktura fra 2018, der er sendt fra forretningen i England. Denne faktura er på et mindre beløb til en af aktørerne i sagen for 4 år siden for en service.

Danmarks Radios journalister booker et møde i København med CPIE Services. Her benytter Danmarks Radio en muldvarp med en fiktiv historie. I forbindelse med de skjulte optagelser af salgssamtalen er der en venskabelig tone, hvor udtalelser klippes ud af en sammenhæng og derfor fremstilles CPIE Services’ ejer på uretmæssig vis.

CPIE Services arbejder ikke med det formål at spare eller snyde i skat eller andet. CPIE Services har fokus på at hjælpe bl.a. danske virksomheder til markeder i udlandet. CPIE Services hjælper mange veletablerede virksomheder til at få en god opstart på udvalgte markeder. Det kan være virksomhederne tidligere har anvendt en distributør og selv ønsker at etablere sig, eller de har drevet virksomheden fra Danmark, men nu ser en fordel i at etablere sig tættere på kunderne. Samtidig er England nu uden for EU, og her er det ofte nemmere for danske virksomheder at være etableret i England, hvis de vil ind på det engelsktalende marked.